Dan Đe 36 Công ty Lôi Đình đã được đánh giá cao ghi chú Red mi 11T pro+ phân chia nhiệt khu vực xem xét sản phẩm thứ hai

Dan Đe 36 Công ty Lôi Đình đã được đánh giá cao ghi chú Red mi 11T pro+ phân chia nhiệt khu vực xem xét sản phẩm thứ hai

Một ngày gần đây, Lôi Tuấn, CEO và người sáng lập của quyết quyết quyết xử, đã đăng trên microblog của anh ấy về việc cải tiến độ giảm nhiệt độ hiệu ứng độ phân giải nhiệt của sản phẩm mới Đỏ và thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm một số sản phẩm sẽ được phát trong tối tháng có thể có ngày Co Co Co Có thể nhanh nhanh chóng. Có nội dung là như thế này: Một ngày ngày hôm nay nay đã được ghi vào ngày ngày hôm nayDan Đe 36, huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huhDan Đe 36, huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh Dễ dàng nói rằng những sản phẩm mới đã được cải thiện rất nhiều, và chúng ta nên mong đợi nhiều hơn, Nhưng t ôi không mong đợi nhiều người trở nên nổi tiếng. đã trở thành Hội nghị quay cho người dùng của Xiomi. Nó nói ra, nó nói ra, lô lối đó nóng ra, lối đó cũng có thể nóng rạn với một chỗ chết nó bên trong hạt nước, nó cho biết nó rất bị phân nhiệt, nó cho biết nó rất nót hot {0

0}lô lột rạt tác phẩm đọc lượt rạt tác phẩm cuộng rạc lượt