Xo So Dong Thap 21 2 D209 phân tích dữ liệu trên tàu: người lái chết đã dùng biện pháp khẩn cấp trong vòng 5giây

Xo So Dong Thap 21 2 D209 phân tích dữ liệu trên tàu: người lái chết đã dùng biện pháp khẩn cấp trong vòng 5giây

Vào buổi sáng của tháng Sáu 4, tàu d209 tại sân ga Rongjian của Guiyang Quảng Châu đã đâm vào một lô đổ vỡ và bị ngắt kết nối. Dựa trên phân tích dữ liệu trên tàuXo So Dong Thap 21 2, người lái đang trực tìm thấy sự bất thường của đường ray khi tàu đến đường hầm yukhai trước khi tàu đến ga Rongjian, đã thực hiện biện pháp điều khiển khẩn cấp trong vòng năm giây, và tàu bị trượt quá số 900m. Bức tường chống va chạm của đường sắt tốc độ cao và sự bảo vệ toàn bộ của đường ray ngăn cản tàu bị lật và rơi. Description