Xskt Quảng Nam 1/2 bỗng! Tai nạn của tàu hành khách d209 tại sân ga Rongjian, GuiChâu

Xskt Quảng Nam 1/2 bỗng! Tai nạn của tàu hành khách d209 tại sân ga Rongjian, GuiChâu

Khoảng 10:30 ngày hôm nay, chuyến tàu hành khách d209 từ Guiyang North đến Guangzhou bị rơi vào một cục đá bùn đột ngột và xâm chiếm đường ray ngay khi nó đang lái vào cổng vào đường hầm Yusuf trước sân ga Rongjiang của Guiyang Guangzhou, dẫn đến sự kết nối dây không. 7 và No. 8, kết quả là một người lái bị thươngXskt Quảng Nam 1/2, một người và bảy hành khách. Những người bị thương đã được gửi đến bệnh viện tâm thần Rongjian để được điều trị đầy đủ các hành khách và phục vụ bị thương đã được đối xử tử tế cuộc sống của họ không có nguy hiểm. Những hành khách khác trên tàu đã được thuyên chuyển và di tản. Những người bị thương đã được gửi đến bệnh viện hạt Rongjian để được điều trị đầy đủ. Các khách hàng và phục vụ bị thương đã được đối xử tử tế, và mạng sống của họ không nguy hiểm. Những hành khách khác trên tàu đã được thuyên chuyển và di tản. Hiện tại, công trình cứu hộ đã được thực hiện toàn bộ và nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra. Nó nói ra nó không được, nó nói ra lối đó lộng lối đó lộng lộn ra lối đó lộng lộng vào lối đó, nó nói ra nó với người cửa nhóy giám đó... GuiChâu, trên June 4, một tai nạn ray ray siêu tốc, Qdongnano hoa, GuiChâu Province. Đội cứu hỏa địa phương đã phái 11 và 52 đến hiện trường để giải cứu ngay lần đầu tiên. Description