Xsag 10-2 Cục Dự Trữ Liên Bang đã mất 22.2 trilion yuan tại quý đầu tiên! Ngân hàng Trung ương đã mất gần 230000m yuan

Xsag 10-2 Cục Dự Trữ Liên Bang đã mất 22.2 trilion yuan tại quý đầu tiên! Ngân hàng Trung ương đã mất gần 230000m yuan

Một vài ngày trước, Cục Dự Trữ Liên Bang đã công bố báo cáo tài chính của mình trong vòng một phần tư đầu 2022. Trong khi quy mô tất cả các hoạt động tăng lên đến khoản 1., 8.9 trilisư, nó sở hữu các trái phiếu Mỹ và các chứng khoán được thế chấp (MB) chịu một mất tích sách nhiều hơn cả một tỉ đôla, khoảng RMB 2.2 trilion - mà gần như tương đương với giá thị trường mới nhất của GuiChâu Âu (600509). Dễ dàng ghi nhớ rằng Cục Dự Trữ Liên Bang đã thông báo rằng nó sẽ chính thức bắt đầu thu nhỏ trạng thái của mình kể từ tháng Sáu. Nếu nó cố đẩy nhanh tiến trình thu hồi tài khoản bằng việc giảm cổ phần bằng MBA, thì lỗ sách có thể bị biến thành lỗ thật. Nó không chỉ là Cục Dự Trữ Liên Bang, mà chỉ là Ngân hàng Quốc Gia Thụy Sĩ (SNB), chính tráng chi nhánh Thụy Sĩ, chỉ mất 32.8́ tỉ rộng Thụy Sĩ (gần 230ftỉ yuan) ở điểm đầu năm nay. Lý do gây ra thua bao gồm xúc tăng động lãi suất đầu tiênXsag 10-2, và mục lãi suất tăng lên đội khác và trận đội và mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine. The Federal Reserve had a floating loss of 2 Dựa trên lần giao dịch tiền đô-la gần nhất của RMBXsag 10-2, dự trữ liên bang thất bại trong vòng đầu năm nay đã đến Cá nhân 2.2 trilion yuan. Theo tính to án của giá trị công bằng, vào cuối phần tư đầu 2022, giá trị thị trường của $2 Nó là một phần chất nhận lớn của cuốn sách lớn của Cục Dự Trữ Liên Bang, chỉ là một chính mất cuốn sách lớn của nó là một chính sách giảm động lượng. Để ngăn chặn lạm phát, Cục Dự Trữ Liên Bang đã tuyên bố rằng chính thức sẽ thu nhỏ bảng ổn định từ tháng Sáu. Điều đó có nghĩa là sự mất mát trong sổ sách có thể trở thành sự mất mát thật. Theo như dự án giảm giá được công bố bởi Cục Dự trữ Liên bang, thì giá trị này sẽ được giảm xuống theo một tỷ lãi suất từ tháng Sáu, bao gồm... 30tỉ trái phiếu ngân khố và... 17.5 tỉ khoản nợ chính thống và MB; Sau ba tháng, tỉ lệ giảm bàn hàng tháng sẽ được mở rộng đến tối đa 95tỷ, bao gồm Theo như ghi chép của cuộc họp lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang vào tháng Năm, tất cả những người tham gia ủng hộ dự án nhằm giảm kích thước của bảng ổn định. Đối với những rủi ro liên quan đến việc giảm bảng ổn định, một số người phụ trách đã nhấn mạnh rằng họ có thể có tác động bất ngờ đến điều kiện của thị trường tài chính. Theo quan điểm của chứng khoán công nghiệp, khoảng chính sách hẹp này được chồng chéo vào sự tích lũy tiếp theo của thị trường chứng khoán về lợi nhuận của người dân, và các giới hạn bên ngoài của Cục Dự Trữ Liên Bang đang tăng lên. Nó cho rằng nếu nhu cầu đóng nhanh hơn tích bảo, thì không thể bị loại bọn chính liên bang sẽ thay đổi chính để giảm đi để có được một cách chấp nhận kinh tế. Mảnh ghép đầu tiên của năm này cũng thất bại! SNB cũng chịu một tổn thất lớn trong lần đầu tư năm nay. Theo báo cáo hàng quý của SNB, SNB đã thua 32.8 tỉ franc Thụy Sĩ trong vòng đầu mùa 2022. Theo báo cáo, lãi suất tăng trong vòng đầu quý là nguyên nhân chính gây ra sự thua lỗ trong kinh tế của BND. Sự tăng dần các giá trị lãi suất dẫn đến sự giảm giá trái phiếu, với tổn thất hoàn to àn của hàng tỷ quan Thụy Sĩ. Động đến bởi lãi suất tăng cao và xung đột giữa Nga và Ukraine, sự mất giá cổ phiếu và các chứng khoán khác đã đạt đến một tỷ ty CHF 10.7. Theo báo cáo này, trong vòng thứ nhất, các chứng khoán của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã giảm theo loại 36.8 tỉ quan Thụy Sĩ, các cổ phần vàng vẫn không thay đổi, giá trị tăng theo tỉ franc Thụy Sĩ, và các cổ phần Thụy Sĩ Vào tháng mười.6 tăng lên một chút. Báo cáo nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của ngân hàng trung ương phụ thuộc chủ yếu vào các điều kiện của thị trường vàng, ngoại giao và thủ đô, cho nên những thay đổi trầm trọng là bình thường, và ảnh hưởng của tiến trình tạm thời lên khả năng hàng năm có giới hạn. Độ thu nhập của BND nằm gần với thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ Thụy Sĩ. Năm ngoái, bên ngân hàng có lợi nhuận hơn 2tỉ quan Thụy Sĩ, với kết quả tích cực ở hai khu đầu và lỗ ở khu tam tư và tư. Lợi nhuận ở 2020 là 20tỉ quan Thụy Sĩ, nhưng lỗ trước ở 2008 và 2005 là gần 15tỉ quan Thụy Sĩ và nhiều hơn 23tỉ quan Thụy Sĩ. Oh, oh, whoa, whoa, whoa, whoa.