Dự Đoán Xsmb 5/11/2021 Làm thế nào để mã hóa các tập tin trong máy tính? Bảo vệ tài liệu cá nhân

Dự Đoán Xsmb 5/11/2021 Làm thế nào để mã hóa các tập tin trong máy tính? Bảo vệ tài liệu cá nhân

Ngày nay, với danh tiếng của Internet, máy tính gần như đã vào nhà của những người bình thường. Mọi người cũng được dùng để lưu trữ tập tin riêng tư và cá nhân trong máy tính tại nơi làm việc. Do đó, việc mã hóa tập tin máy tính rất khẩn cấp. The máy tính không có chức năng mã hóa các tập tin hay thư mục, nên chúng ta có thể dùng phần mềm nén thường dùng để mã hóa các tập tin. Nó giải quyết rằng máy đó đã được trang bị nén phần mềm. Xem thử Winn. Nó kiếm ra tại liệu này có thể được giải quyết định 2Chừng Thêm vào tập tin nén% 2trích;. Nó thực sự giải quyết phần này. Nó có thể thay đổi tên của cái file nén trong cửa cửa hình nén nén pop, và sau đó nhắp vào mật khẩu đặt bên dưới. Nói rác! rạn {1 {y}Mục ghi mã password trong cửa sổ thiết lập mật khẩu bật lên. Sau khi bật, nhấn OK bên dưới. David! David! David! David! David! David! David! David! David! DavidDự Đoán Xsmb 5/11/2021, David! David! David! David! David! David! Đuổi theo tác phẩm! A! ra! A! ra! Đầu! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiênDự Đoán Xsmb 5/11/2021, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm. Sử dụng phần mềm nén để mã hóa tập tin đã nén để đạt được chức năng mã hóa mà máy tính không có. Có thể nói là chúng ta có thể học hỏi từ nhau, nhưng chúng ta phải nhớ mật khẩu này. Một khi chúng ta quên mật khẩu, chúng ta không thể mở tập tin, và không có chức năng lấy mật khẩu. Description Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.