Xsmb 23 08 2020 Tiểu Bảo trắng bệch khi nó sinh ra, sao nó ngày càng đen tối hơn vậy? Không phải ảo tưởng cha mẹ.