Xs Đà Nẳng error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Xs Đà Nẳng error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Phóng viên đặc biệt của chúng tôi ở Hàn Quốc Trương% phù dâu; Jing {1

để yêu cầu chính phủ tiếp tục thiết lập hệ thống hàng hóa an to àn, hiệp hội hàng hóa Hàn Quốc, đã bắt đầu một cuộc đình công vô thời hạn vào tháng Sáu 7, đã phát biểu về thứ ba, nói rằng cuộc thương lượng chung với ban quản lý và chính phủ đã bị phá vỡ và sẽ tiếp tục cuộc đình công. Hệ thống hàng hóa an to àn đã được áp dụng kể từ tháng Giêng, 2020. Nó nhằm bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của nhân viên hàng hóa, đặt mức hàng hóa tối thiểu, và giảm sự kiện căng thẳng, quá tảiXs Đà Nẳng, quá tốc độXs Đà Nẳng, v. Chính phủ và quản lý Triều Tiên đã từ chối mở rộng hệ thống vì giá trị kinh tế tăng lên. Vụ tập hợp của các tay đua hàng hóa đã ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế Hàn Quốc. Những tổ chức kinh tế ở Hàn Quốc, bao gồm các tổ chức chung của thương mại Hàn Quốc, Phòng Thương mại Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc, và Liên minh quốc gia của những người kinh tế, đã đưa ra một tuyên bố chung, nói rằng những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công, nhiều ngành công như xi măng, hóa, thép, và ôtô đã gặp rắc rối. The wire rod plant and cold rolling plant of POCO iron and Steel Co., Lt. subject to POCO iron and Steel Co., Lt. closed at 7:00 a.m. on the 13th. Since the strike of prey maters, about 200000m of a products can not be carry usually every day. the kho is bão hoà, and some artids can only be staccọc on the road near the plant. The Ministry of công nghiệp, thương mại và resources of South Hàn Quốc đã phát biểu on the 13th that from June 7 to 12, worth of March 1.586668 trilion won (1000 won or about 5.2 yuan) were affred in major Industries, such as car, steel, weigo and expecting due to general strike of voter. Tỷ lệ tổn hại cho ngành công nghiệp sắt là 697.5 tỷ thắng được. Công viên công nghiệp hóa dầu ở Lishui, số lượng lớn Nam đường và Thụy Sơn, Trọng Thanh Đường Nam rất khó khăn trong việc vận chuyển hàng giá trị nhiều hơn 500tỉ thắng nhờ vận chuyển kém. Do không vận chuyển các bộ phận và các thành phần trong ngành ô tô, hơn một tỉ won của ô tô không thể dứt khỏi dây sản xuất, và thiệt hại cũng nhiều như 257.1 tỷ thắng. Việc sản xuất thực tế ở Hàn Quốc đã giảm cao hàng 90, và nhiều công trường xây dựng khu dân cư đang bị đóng cửa. Trương Young Chun, vị quan chức đầu tiên của Bộ công nghiệp, thương mại và tài nguyên của Đại Hàn Quốc, đã nói rằng, trong cuộc khủng hoảng hỗn loạn dây chuyền cung cấp to àn cầu và sự gia tăng liên tục của giá nguyên liệu nguyên liệu quốc tế, cuộc đình công nhân hàng dài hạn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lớn lên toàn quốc gia và nền kinh tế của Đại Hàn Quốc. Ông ấy muốn kết thúc cuộc thương lượng ngăn chặn cuộc tấn công càng sớm càng tốt và hoạt động hậu cần thiết càng sớm càng tốt. Nam Triều Tiên vẫn còn suy s ụp trong tháng Sáu, và thâm hụt thương mại tăng mạnh. Theo dữ liệu được phát tán từ Hải quan Hàn Quốc về chuyện 13th, xuất cảng Triều Tiên trong vòng mười ngày tháng Sáu đầu tháng Sáu đã giảm dần theo thời kỳ 127. Thêm vào đó, do giá nguyên liệu thô quốc tế tăng lên, Hàn Quốc bị thiếu cân bằng thương mại do hàng tỷ Mỹ giá cao 59995 đầu tiên trong mười ngày tháng Sáu, chín lần trong cùng một thời kỳ năm ngoái. H96500 [1]