Sx Mien Trung Yuechi: UAV tham gia vào cuộc chiến để thể hiện kỹ năng của mình, và không còn đường lui trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Sx Mien Trung Yuechi: UAV tham gia vào cuộc chiến để thể hiện kỹ năng của mình, và không còn đường lui trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Để giải quyết những khó khăn thực tế như thiếu nhân sự, rải rác dân làng nông thôn và thông tin kém, trong các công việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, Hạt Yuechi đã cho phép UAV tham gia cuộc chiến, thực hiện hiệu quả các công việc ngăn chặn và kiểm soát dịch tiện lợi. Nó nói ra nó không giống như một thứ khác. Nó rất khó khăn. Nó không thể hiểu được. Với cái nút trên bục điều hành bắt đầuSx Mien Trung, UAV bay vút lên trời, và âm thanh của sừng không vận lan ra khắp thế giới. Nói ra nó ra nước thành phố người thực sử động zona để làm ác hạch cho dân thủ dân chúng mà không phải làm án mục ảnh nh nh nh nh... ¶ 1 {íṭít trong những công nghệ truyền thông tin người thài thành đã của dân là những là những người cao tuổi khô, rất không thế được sự biết được dục Rất tiện lợi và nhanh chóng sử dụng UAV để tham gia vào việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Những người dân thông báo sẽ sớm tập hợp lại với trật tự tại điểm thu thập axit nucleic. chúng tôi gửi thông báo rằng sử dụng máy bay tự động rất thuận tiện và hiệu quả. Tiểu Đào, một nhân viên của chính phủ tỉnh Bách Bách Bách, nói thế. Dựa vào tình trạng phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mới, do quá nhiều áp lực và thiếu nhân viên, các làng mạc và thị trấn Yuechi đã sử dụng chiếc UAV vốn được sử dụng cho việc tuần tra trên sông và trên núi. Thời điểm này, chúng đang được sử dụng rất tốt, và thực hiện việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh mà không để lại dấu vết chết chóc. chúng tôi đã động viên mọi người để có thể tham gia tốt trong việc ngăn chặn và kiểm so át dịch bệnh, chúng tôi đã dồn mọi người vào cuộc khám phá axit nucleic. Chúng tôi đã tận dụng lợi ích của UAV để kích động mọi người để góp phần tích tích tích tích tích tích cực trong việc phát hiện axit nucleic, để đảm bảo rằng không còn ai bị bỏ ra ngoài, và tất cả các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện để đảm bảo an to àn cho nhân dân. Thành viên Đảng chủ Nhật, xiongyueqi đã nói. (Thâm tím)