Kqxs Mb Thu 2 Tại sao cổ phần lại độc nhất

Kqxs Mb Thu 2 Tại sao cổ phần lại độc nhất

Từ tháng Sáu, xu hướng độc nhất của cổ phần trên thị trường vốn có những lý do cốt lõi sâu thẳm của nó. Dưới môi trường của các chính sách kinh tế chính trị kinh tế Trung Quốc tốt, xu hướng công nghiệp tăng lên và thay đổi mới trong mô hình chính trị to àn cầu, vốn cầu vẫn tiếp tục chảy thành cổ phần. Dự đoán các cổ phần A tiếp theo sẽ tiếp tục xu hướng lên trước, và khả năng thoát khỏi Độ Độ cao hơn, Về mặt phân khuKqxs Mb Thu 2, chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý tới những khu vực được hưởng lợi từ việc xây dựng và tăng tốc xây dựng mớiKqxs Mb Thu 2, cũng như những sản phẩm chu kỳ truyền thống, cơ sở mới và một số tiêu thụ hàng đầu của sự phục hồi hoạt động kinh tế sau đợt dịch bệnh. chúng tôi tin rằng có bốn lý do: 1) thay đổi mới trong mô hình chính trị toàn cầu và tái phân bổ vốn toàn cầu. 2) Trung Quốc lệch khỏi xu hướng kinh tế to àn cầu. và nền kinh tế toàn cầu có thể chuyển từ thời báo cáo đến thời kỳ kinh tế. Ba: Trong vòng hai năm qua, chính s ách tiền tệ Trung Quốc đã trở lại ổn định, trong khi tỉ lệ lãi suất và lãi suất đã trở lại ổn định kể từ tháng Năm. Tuy nhiên, những quốc gia phát triển ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã trải qua tình trạng lạm phát nghiêm trọng, chính sách tiền tệ đã bị đè nặng, và thị trường vốn đã rất bất ổn. 4) Trung Quốc có năng lượng mới, Internet công nghiệp, đầu tư, thiết bị y khoa và các công nghiệp ma túy cổ đại đang tăng dần lên. Nó được dự đoán là cổ phần sẽ tiếp tục xu hướng lên trước, hiển thị một xu hướng tăng chấn động trên, và khả năng thoát ra khỏi8730; suốt cả năm sẽ tăng thêm. Mặc dù rất nhiều người trên thị trường đang lo lắng về sự điều chỉnh, cho dù nó xảy ra, nó chỉ là một sự điều chỉnh bình thường trong vòng tuần tra. Nguồn tiền hiện tại rất dồi dào, hỗ trợ tích cực việc đánh giá cổ phiếu. Sau đó, với sự tiếp tục tiến hành của chính sách tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng của tài chính xã hội mới sẽ tăng lên trong cơn sốc, và tỉ lệ tăng trưởng thu nhập cổ phần A sẽ được tăng đáng kể trong vòng thứ ba, tiến vào vòng tròn tích cực. Về mặt phân khu, nó vẫn tập trung vào những khu vực hưởng lợi từ việc xây dựng và xây dựng gia tốc xây dựng mới của cấu trúc và bất động sản truyền thống (kim loại công nghiệp), công nghiệp hóa học, từ \