Xôsômienbac Nhạc QQ × Thời thế khắc nghiệt, lại bị khóa!

Xôsômienbac Nhạc QQ × Thời thế khắc nghiệt, lại bị khóa!

Thành lập ở 2009, Shidai FengjunXôsômienbac, một công ty môi giới quốc gia nổi tiếng, đã lập nên một chuỗi thần tượng riêng \