Xsag13/1 Kvilli: tầm quan trọng của nhiệt độ

Xsag13/1 Kvilli: tầm quan trọng của nhiệt độ

Đây là loại rượu rất tinh tế, có yêu cầu cao ở mọi khía cạnh từ sản xuất đến thực phẩm, đặc biệt là nhiệt độ nhà kho. Rượu phải được giữ trong một môi trường có độ ẩm cao 10 Nhưng nếu không có tủ rượu chuyên nghiệp, thì rất khó để các gia đình bình thường đáp ứng các điều kiện lưu trữ như vậy. Nói ra nó, tác động của nhiệt lượng tạm tại tại tại {y}Với nhiệt độ cao quá thấp sẽ khiến cho rượu đó biết thai rất chậm thật chậm, và cần phải chờ lâu hơn nữa. Khi nó nghiêm trọngXsag13/1, nó sẽ gây lạnh tổn thương cho rượu, gây tổn hại đến nồng độ và vị giác của rượu. Nếu rượu ở trong môi trường nhiệt độ thấp một thời gian dài, rượu có thể nở ra do đóng băng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như việc nứt chai, tổn thương nút chai do áp suất cao, và rò rỉ nước chất lỏng. Tuy nhiên, tác động của nhiệt độ thấp lên rượu ít hơn tổn thương do nhiệt độ cao. Nói ra nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Vị nho đỏ Madeira trơ nên thô lỗ và khó nếm, thiếu phức tạp. Đồng thời, màu của rượu cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, nhiệt độ cao sẽ phá hủy nút bần, và ô-xi sẽ tràn vào chai rượu qua lỗ hổng trong miệng chai rượu. Rượu sẽ được lọc, bóng cũng sẽ bị mất, và màu của rượu sẽ chuyển từ đỏ tối sang nâu. Nó kiếm ra những thứ khác ngoài khám vị trí của tôi. Nó là một thứ rất dễ dàng. Description