So So Mieng Bac Đối diện với cái bẫy thuê nhà, những người tốt nghiệp sau giờ hàng nghìn chủ yếu chọn cứng lại đến phút chót

So So Mieng Bac Đối diện với cái bẫy thuê nhà, những người tốt nghiệp sau giờ hàng nghìn chủ yếu chọn cứng lại đến phút chót

Nói ra nó không còn là lời chọn cuộc nhà lớp đầu tiên treo lời. Theo mùa tốt nghiệp của trường đại học và trường đại học đến cuối năm nay, chính phủ địa phương và công ty tiếp tục đưa ra những chính sách liên quan để giải quyết vấn đề cho những người tốt nghiệp thuê nhà, bao gồm tiền trợ cấp cho người tốt nghiệp, giảm hoặc miễn trừ tiền thuê nhà, v.v. Ngày hôm nay, Bắc Kinh đã cập bến những căn hộ trẻ thuê nhà giá rẻ ở 2022 để giúp các cao nhân giải quyết vài vấn đề về nhà ở. Hội đồng thành phố Bắc Kinh về khu vực nhà và các thành phố phát triển cho biết, các dự án phi công nằm ở khu Triều DươngSo So Mieng Bac, Haidian, FangSơn và Changing, và đăng ký quyền khai thác tiền thuê đã được bắt đầu vào cuối tháng Sáu. Sau khi hoàn thành giấy đăng ký, học viên có thể chú ý đến kết quả kiểm to án theo thông báo dự án, và thực hiện việc xem nhà, tuyển chọn nhà và các vấn đề khác. Những thành phố này đã đưa ra nhiều chính sách ưu tiên cho việc thuê và tái định cư của những người tốt nghiệp. Thí dụ như, Cục Nhân Lực và An sinh Xã hội Phúc Châu đã thông báo cải thiện nơi giải trí miễn phí cho các sinh viên cao đẳng đang đi săn việc trong tháng Sáu. Thông báo nói: những người tốt nghiệp từ các trường cao đẳng to àn thời gian và đại học có ý định xin việc làm, bắt đầu kinh doanh, thực tập sự và thực tập tại tại tại tại xa Châu chỉ trong vòng ba năm tốt nghiệp (bao gồm năm tốt nghiệp) có thể đăng ký miễn phí cho đến một năm. Dễ dàng cho những người tốt nghiệp, thuê một ngôi nhà là vấn đề lớn và thực tế đầu tiên họ cần đối mặt khi họ ra khỏi trường để bắt đầu cuộc sống xã hội. Đối với các bộ phận chính phủ địa phương và các công ty bất động sản, cho dù là để thu hút tài năng hay xây dựng một thương hiệu để cung cấp danh tiếng, đây là một mối bận rộn hiếm để cung cấp tiện lợi cho việc thuê một căn nhà. Những chính sách địa phương và động cơ của công ty cùng nhau giúp cho những người tốt thuê. 2.0. các loại thống kê cho thấy rằng năm nay, số lượng người tốt nghiệp cao đẳng cấp trên toàn quốc đã đến mười triệu triệu đô, phá vỡ quy mô của mười triệu lần đầu tiên. Một số lượng lớn người tốt nghiệp không thể đánh giá thấp trong việc quảng bá thị trường cho thuê. Tuy nhiên, nhờ vào thu nhập hạn chế của cao đẳng và những yêu cầu về chất lượng nhà ở, làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của cả hàng và nhu cầu đã trở thành một vấn đề mà chính phủ địa phương và các công ty bất động sản cần phải cân nhắc. Hiện tại, rất phổ biến việc cung cấp trợ cấp cho người tốt nghiệp và giảm hay giảm tiền thuê. Ví dụ, số lượng sinh viên tốt nghiệp tại Bắc Kinh năm nay đã đến 28000. Dựa vào dịch bệnh và các yếu tố khác, một số sinh viên cao đẳng đang tìm việc ở Bắc Kinh trong năm nay phải đối mặt với nhiều khó khăn và nhiều thử thách hơn. Vào giữa tháng Tư, Hội đồng Thành phố Bắc Kinh, hội đồng xây dựng nhà đất và các khu vực nông nghiệp, cùng với hội đồng quản lý bất động sản Bắc Kinh và các đơn vị khác liên quan, tổ chức các công ty chính thống để phát hành một số lượng thích hợp về nhà ở và các biện pháp ưu tiên. Trong báo cáo \