Xs Đà Nẳng Dây da: dự tính thu thập nhiều hơn 99.9 triệu yucan từ các cổ đông điều hành và quản lý thực sự, tất cả được dùng để bổ sung vốn lao động

Xs Đà Nẳng Dây da: dự tính thu thập nhiều hơn 99.9 triệu yucan từ các cổ đông điều hành và quản lý thực sự, tất cả được dùng để bổ sung vốn lao động

Ngày tháng Bảy 21, ropskind đã công bố kế hoạch cung cấp cổ phần ngoài công cộng trong vụ 2022. Tổng số lượng quỹ được thu về từ việc cung cấp cổ phiếu này là 9999999899999999999997, sẽ được dùng để bổ sung vốn lao lao sau khi khấu trừ các chi phí phát hành. Giá phát là 4.48 yuan (cổ phần)Xs Đà Nẳng, và thời gian giới hạn bán là 36 tháng. Số cổ phiếu phải được phát trong cuộc đấu giá không công cộng này là cổ phần 22991200, mà không vượt quá 30='của tổng cổ phần của công ty trước khi được cung cấp. Trong số đó, cổ đông chính là zhongyifen và tên điều hành chính duy nhất tại đòn cổ phiếu 11160600. Description