Xsmb Giai Dac Biet Nam 2016 Người của Tangdou đã liên kết được công cụ của Godzilla và Honglia Godzilla đi sân khấu

Xsmb Giai Dac Biet Nam 2016 Người của Tangdou đã liên kết được công cụ của Godzilla và Honglia Godzilla đi sân khấu

-Vâng. chúng tôi đã báo cáo rằng s ử thi sẽ tiếp quản hoạt động nội địa của sự hợp tác giữa tangdouren: trận knockout cuối cùng và nhà B. gần đây, Tango: trận knockout cuối cùng đã chính thức công bố mối liên kết với Godzilla, và ban hành một bộ phim quảng cáo. Description Đoạn video quảng cáo: Dừng Dừng Description The Liên kết này là từ July 21-July 25Xsmb Giai Dac Biet Nam 2016, và mối liên kết này sẽ cung cấp phiên bản 1995 của Godzilla, King quitola, Mosca, đỏ lotus Godzilla, và cơ khí của Godzilla. Description Hình ảnh video: Description Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng lại! Dừng lại Dừng Không