Xsag13/1 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Xsag13/1 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

nguồn tin: Thiên Tân Hoa Châu văn hóa quận và Cục Du lịch. (1) Một du khách bị hôn mê vì khó chịu thể xác bất ngờ trong khi chơi một dự án bắt đầu từng bước ở vùng núi Jiro, và chết sau khi giải cứu. Sau vụ tai nạnXsag13/1, chúng tôi đã hết sức đau buồn và lập tức ra lệnh cho khu vực của Jiushan xử lý thích đáng các vấn đề theo dõi và phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tạiXsag13/1, vị trí cảnh giác đã hoàn to àn bị đóng cửa để sửa chữa, và mọi loại dự án giải trí đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về những nguy cơ an toàn có thể để ngăn chặn hoàn toàn tình huống tương tự. Description Thiên Tân Hoa Châu văn hóa quận và Cục Du lịch Dừng lại! Dừng lại! Description Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Thẻnh thống: Li Ang