Kết Quả Thứ Hai Hàng Tuần Cần thiết và khả năng phát triển sự kết hợp của y khoa cộng đồng và y tá tại Trung Quốc

Kết Quả Thứ Hai Hàng Tuần Cần thiết và khả năng phát triển sự kết hợp của y khoa cộng đồng và y tá tại Trung Quốc

với sự đến và gia tốc của tuổi già ở Trung Quốc, sự phát triển của chăm sóc già ở nhà và chăm sóc người già cộng đồng đã trở thành lựa chọn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chăm sóc nhà và chăm sóc cộng đồng phải được kết hợp lại để đáp ứng nhu cầu hiện tại của người già. The country must phát triển the combination of medical care and maintenance in the cộng đồng {0) the combination of medicine and maintenance is carrying to meet the growth medical and y tế need of the adults in the cộng đồng, and improving the service level both together one. Với sự tăng trưởng tuổi tác, chất lượng sống của người già đã dần giảm đi, đặc biệt được phản ánh trong hai khía cạnh bệnh tật và tự chăm sóc. Về mặt bệnh tật, người già có tỷ lệ phát triển cao, hầu hết là các bệnh mãn tính, và cùng lúc cũng mắc nhiều bệnh khác nhau. Về việc tự chăm sóc bản thân, dựa trên báo cáo tình hình trẻ vị thành phố tại Trung Hoa được phát hành bởi Trung Quốc Cổ Cổ Cổ tại thời điểm tàn phá tại địa phận và miền quê Trung Quốc, có khoảng một phần ba triệu hoặc hoàn to àn người cao tuổi bị tàn tật ở trung tâm thành phố và miền quê Trung Quốc, tính toán số 97. Ngày qua ngày, nhu cầu chăm sóc y tế của người già đang tăng dần. Tuy nhiên, tình hình chăm sóc nhà dựa trên cộng đồng chỉ giới hạn trong việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày, và các dịch vụ chăm sóc y tế được cung cấp không thể đáp ứng nhu cầu của người già, dẫn đến sự mâu thuẫn giữa nhu cầu và nhu cầu, và cấp dịch vụ của nó cũng bị hạn chế. Để loại bỏ sự mâu thuẫn này, những nhà cung cấp dịch vụ liên quan tới y tế và y tá nên tích cực tiến hành dịch vụ chăm sóc y tế và bảo trì cùng nhau. Việc này không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của người già trong cộng đồng, mà còn cải thiện mức độ dịch vụ chăm sóc người già ở nhà và chăm sóc người già cộng đồng. The combination of medical care and maintenance is đâu có ý nghĩa giảm đau đớn khi gặp một bác sĩ của {} Người cao tuổi trong cộng đội

.0}Căn bệnh của người cao tuổi thường bị bao vây bởi các bệnh mãn tính, và có tính chất của sự đồng lõa của đa căn bệnh và lây lan dày lâu dài. Sự kết hợp chăm sóc y tế và chăm sóc cho phép bệnh thường gặp của người già được chữa trị kịp thời trong cộng đồng, điều khiển việc tăng giá trị và nguy cơ chữa bệnh của người già trong cộng đồng trong khi chuyển từ gia đình hay cộng đồng sang bệnh viện, và cũng giảm sự bất tiện trên đường và gánh nặng cho gia đình họ do sự di chuyển bất tiện của người già trong cộng đồng. Thêm vào đó, cung cấp môi trường phục hồi cho người già nhập viện, sự kết hợp của y tế cộng đồng và y tá đã giảm chi phí điều trị y tế của người già một phần nào đó, và môi trường cộng đồng quen thuộc cũng đã hỗ trợ tinh thần tích cực cho việc phục hồi người già. The distinguishing of

Các tổ chức y tế với cộng đồng chăm sóc già đã tăng mức phí thời gian, giá cả, gánh nặng gia đình, và độ tăng thêm vấn đề y tế khó khăn tương tự. Sự kết hợp của chăm sóc y tế và chăm sóc già trong cộng đồng kết hợp với chăm sóc y tế độc lập gốc và chăm sóc già, không chỉ cho phép người già ốm được chăm sóc kịp thời và hiệu quảKết Quả Thứ Hai Hàng Tuần, mà còn tiết kiệm được một số chi phí y tế, và trẻ em thì dễ chịu hơn. Sự kết hợp của y tế và y tá là một cách tốt để giải quyết vấn đề chăm sóc y tế khó khăn. The combination of medical care and y tá is given to the establishing of cộng đồng

y Management and the first chẩn đoán hệ thống Kết Quả Thứ Hai Hàng Tuần

.Na2y health Management refers to the service subject of all gớm ghiếc in the cộng cộng đồng, systematical kiểm soát, Hướng dẫn and duy trì to àn bộ tiến trình đời của mọi người cư dân trong cộng đồng, inconstruction, construction, protection, protection, health, health, and educational, and really impressing the service mode Hệ thống thăm viếng đầu tiên đề cập đến một hệ thống mà tất cả người dân được chăm sóc y tế công cộng hay bảo hiểm y tế xã hội phải được khám bệnh trước tiên của bác sĩ chung và phải đến một cơ quan y tế cộng đồng để nhận chẩn đoán và điều trị của bác sĩ chung. Hỗ trợ chính sách: phát triển các luật pháp liên quan và thực hiện các kế hoạch đã đặt nền tảng cho việc hòa nhập y khoa cộng đồng và bảo dưỡng cộng đồng (1 Từng d) (0) năm nay, Ủy ban Y tế quốc gia, cùng Ủy ban phát triển và cải cách, Bộ Nội vụ nội bộ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ An Ninh Tài chính, Bộ An ninh xây dựng các khu vực văn hóa thành thị, Bộ quản lý xã hội thành phố, Bộ An ninh y tế quốc gia, Bộ Y tế Trung Quốc gia, và các bộ khác, đã thông báo để tiến hành hành hành hành hành hành động cải thiện khả năng của cộng đồng y khoa và bảo dưỡng. bức thư này xác định rõ mục tiêu của công việc, nội dung của công việc và yêu cầu liên quan của hành động nhằm nâng cao khả năng phục vụ cho cộng đồng chăm sóc y tế. Mục đích của công việc là sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện tại như dịch vụ y tế xã hội, chăm sóc y tế và người già, tăng khả năng của dịch vụ y tế cộng đồng tại gia và chăm sóc người già, và thực sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và người già trong thẩm quyền hạn. Trong nội dung công việc có năm khía cạnh: Đầu tiên, nâng cao khả năng phục vụ y tế và dưỡng lão, và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp, ổn định và an toàn cho người già trong thẩm quyền. Thứ hai, đóng vai trò của truyền thống y học Trung Quốc, tăng cường sự phát triển công nghệ thích hợp của truyền thống y học Trung Quốc, và phát triển dịch vụ phục hồi thuốc men truyền thống Trung Quốc. Thứ ba, xây dựng đội ngũ, hỗ trợ nhân viên y tế tham gia dịch vụ y tế và y tế tại gia, mở rộng đội ngũ dịch vụ và tăng cường học chung của nhân viên y khoa. Thứ tư, nâng cấp thông tin, thực hiện dịch vụ chăm sóc cao tuổi cao thông minh, thúc đẩy trao đổi thông tin địa phương về y tế và người già, chia sẻ dữ liệu, và tăng hiệu quả và cấp độ dịch vụ. Hệ thống dịch vụ y tế cộng đồng, trung tâm y tế thành thị hay viện dưỡng lão cộng đồng, và những cơ s ở dịch vụ hỗ trợ trợ người nghèo đặc biệt (viện dưỡng lão) có thể tận dụng nguồn lực hiện hữu để xây dựng nội bộ cộng đồng cộng đồng (thành thị) và mở rộng cộng đồng hỗ trợ y tế cho cộng đồng. Thông báo đề cập đến bốn yêu cầu công việc: tăng cường khả năng lãnh đạo tổ chức, tăng cường quỹ, tăng cường sự phối hợp làm việc, và tập trung vào tóm tắt và thăng tiến. Một tác động kinh tế, sự kết hợp của chăm sóc y tế và bảo dưỡng có thể giúp giảm chi phí y tế và hiệu quả phân bổ các nguồn lực sức khỏe xã hội dành cho những bệnh nhân cao tuổi, các bác sĩ cộng đồng có thể đối phó với một số bệnh thường, các bệnh tật mãn tính, như cao huyết áp, tiểu đường, bọt tử cung, mà chỉ cần được chuyển đến bệnh viện khi tình trạng phức tạp. Sự kết hợp của y tế và y tá cho phép người già ốm nhận được một số dịch vụ y tế cơ bản trong cộng đồng, để tiết kiệm các chi phí y tế so với việc đến bệnh viện. Thêm vào đó, khi những người già lớn lên trong tuổi, cơ thể của họ ngày càng tệ hơn, khả năng bị bệnh mãn tính hay tật tăng lên, và chu kỳ phục hồi thể chất còn dài, nhiều người già qua lại chọn bệnh viện lâu dài, và phải chịu chi phí nhập viện cao. Sự kết hợp của dịch vụ y tế cộng đồng và y tá có thể giúp người già ốm được chữa trị kịp thời và phục hồi thể chất tại nhà hay trong cộng đồng, điều đó làm giảm đáng kể gánh nặng kinh tế của người già ốm. Đối với các tổ chức y tế, sự kết hợp của y tế cộng đồng và y tá có thể làm ngắn thời gian trung bình của thời gian ở lại và làm tăng doanh số và mức độ sử dụng của bệnh viện. Với toàn bộ xã hội, sự kết hợp của y tế cộng đồng và bảo dưỡng hoàn toàn tận dụng các nguồn tài nguyên y khoa hạn chế, và tiết kiệm một số lượng lớn tiền bảo hiểm y khoa gây ra bởi việc nhập viện lâu dài. Một tác động của y tế và bảo trì phù hợp với việc cung cấp cơ hội làm việc, tăng thu nhập của dịch vụ chăm sóc người già tại gia và cộng đồng (1) (0) để đạt được sự kết hợp của chăm sóc y tế cộng đồng và bảo dưỡng \