Rongbachkin Món lợi nhuận và thu nhập lưới của Apple ở Trung Quốc đều giảm xuống.

Rongbachkin Món lợi nhuận và thu nhập lưới của Apple ở Trung Quốc đều giảm xuống.

Apple đã phát tán kết quả quý thứ ba của thuế 2022. Bản báo cáo cho thấy thu nhập lưới của công ty trong vòng tam tư tài chính là s ố một tỉ Mỹ Lần lợi nhuận chính là ở Mỹ $192 Trong số đó, lợi tức lưới của Trung Quốc Vùng Đông Bắc trong vòng tam tư tài chính là $14.604 tỷ, so với tỉ tỉ giá trị lãi suất suất suất ${trong cùng một thời kỳ năm ngoáiRongbachkin, một tỉ lãi suất trong năm đó. The Apple's net thu nhập từ iPhone trong phần tài chính thứ ba là... 40.665 tỉRongbachkin, so s ánh với... 39.57 tỉ trong cùng một thời gian năm ngoái; Nguồn thu nhập trực tiếp từ Mac là một tỷ, 7.382, so với tỉ số chẵn.235 trong cùng một thời kỳ năm ngoái; Nguồn thu nhập trực tiếp từ iPad là tỉ thứ bảy.224, so với tỉ số..., 7.368 trong cùng một thời kỳ năm ngoái; Nguồn thu nhập trực tiếp từ những thiết bị có sẵn, sản phẩm gia đình và phụ tùng là... 8.084 tỷ so với tỉ đô-la... trong cùng một thời gian năm ngoái. Nguồn thu nhập trực tiếp từ dịch vụ là... 1964 tỉ so với tỉ đôla trong cùng một năm ngoái. Description