Soicaurongbachkim Tin tình địch cấp cứu: Flash thông báo kết thúc vòng tài chính D2 của Mỹ

Soicaurongbachkim Tin tình địch cấp cứu: Flash thông báo kết thúc vòng tài chính D2 của Mỹ

Trong ba tháng ba, Flash đã thông báo rằng nó đã hoàn thành vòng tài chính D2 của Mỹ... 125triệu đô, được đầu tư bởi trung tâm Shun wei, kinh đô Vũ và các thủ đô khác. Description Like 0 Từng'as a distribution platform created and focused on one-to-one carry in the Nè local Real-time distribution, Flash giao hàng được cam kết để cung cấp dịch vụ độc quyền nhanh hơn, better service and higher Security. Hôm naySoicaurongbachkim, người dùng to àn bộ dịch vụ giao bánh flash đã vượt quá hàng trăm triệu đô, và hơn một triệu con tàu vận chuyển nhanh tại các thành phố 222 mỗi ngày để giải quyết vấn đề giao hàng khẩn cấp cho người dùng. Description Dừng Cá hồi, vai trò là đối tác kinh doanh của Flash, tiếp tục hộ tống chiến lược của Flash. Qian Hồng gmei, trưởng cục chiến lược của cá hồi, nói: hàng nóng trong thành phố là tiểu công trình phát triển nhanh nhất của ngành logistics với kích thước của thị trường cao hơn 2001 tỉ yuan. Phần lớn các công ty trên đường ray nằm dưới dạng một chế độ đơn vị để gửi vài mệnh lệnh cùng lúc. Chế độ đơn vị không thể đáp ứng yêu cầu cao của người tiêu chí \ The Flash đúng lúc đã tạo ra một lợi thế khác biệt đáng kể với các công trình phân phối thời gian nội thành, xâm chiếm tâm trí người dùng và tạo ra một rào chắn đóng dấu rất cao, mà đã có được s ự thuận lợi liên tục của thị trường vốn. Description Trình phân phối thời gian nội bộ thành phố đã trở thành cơ sở ngầm của dịch vụ sinh hoạt tại địa phương và bán lẻ mới, việc cung cấp các giải pháp phân phối hợp cho các lĩnh vực khác nhau như tiệc cao cấp, tài chính, FMCG, y tế, Internet, v. v. để phát triển mô hình kinh doanh của các công ty khác nhau và tăng hiệu suất xã hội. Description Sau khi hoàn thành vòng tài chính này, việc cung cấp nhanh sẽ tiếp tục thay đổi các tình huống kinh doanh, nâng cấp các dịch vụ lặp lại, và tiếp tục mở rộng và tăng cường giao hàng riêng. Description Không, không. Description