Xổ Số Cần Thơ 26 Tháng 1 Năm 2022 Các nhân viên cộng đồng Cuihu đã đến và bày tỏ lời chia buồn với cựu binh.

Xổ Số Cần Thơ 26 Tháng 1 Năm 2022 Các nhân viên cộng đồng Cuihu đã đến và bày tỏ lời chia buồn với cựu binh.

Phóng viên của chúng tôi (Guangming news phóng viên Lôi Vân, phóng viên Giám đốc Cầu Shihak, Trương LifangXổ Số Cần Thơ 26 Tháng 1 Năm 2022, văn bản in) gần đây, cộng đồng Cuihu,Soi cầu Xổ số Đồng Nai Quảng Đông, đã thực hiện một ngày quân sự tháng tám viếng thăm các cựu binh. Nó được báo rằng có những cựu binh của 27 có giả sống của họ, sống sót với những người lính cứu với số vị hạnh của họ, và giúp đỡ những thành viên của họa họ Người có thẩm quyền và nhân viên của trạm dịch vụ Cựu chiến binh đến thăm các cựu binh già trong vùng với lời chào mừng và chia buồn. Những cựu binh về thăm lần này đã hơn 85 tuổi. Những cựu binh đã giải quyết với các nhân viên cộng đồng về hiện trường của chiến tranh để chống lại sự tấn công và giúp đỡ Triều Tiên. họ đều cảm thấy cực kỳ tự hào và kiêu hãnh. Họ cũng nói: \